Đồ phong thủy

mỗi trang
Ấn rồng cửu long mạ vàng tĩnh điện 24k cao 18cm

Ấn rồng cửu long mạ vàng tĩnh điện 24k cao 18cm

Ấn rồng cửu long mạ vàng tĩnh điện 24k cao 18cm. Ấn cửu long được dùng trong phong thủy như 1 vật phẩm thúc đẩy thêm việc thăng quan, tiến chức, phát tài cho gia chủ.

3,500,000 VND 809 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Hồ lô đồng trơn đáy bát quái cao 36cm - DBHL36

Hồ lô đồng trơn đáy bát quái cao 36cm - DBHL36

Hồ lô đồng trơn đáy bát quái cao 36cm là vật phẩm phong thủy dùng trong chấn trạch và trừ tà linh nghiệm. Sản phẩm được đúc từ đồng vàng nguyên chất. Nắp có thể mở ra đóng vào bằng cách vặn ren tiện dụng.

1,600,000 VND 825 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Rùa đầu rồng mở nắp trên lưng dài 16cm bằng đồng

Rùa đầu rồng mở nắp trên lưng dài 16cm bằng đồng

Rùa đầu rồng mở nắp trên lưng dài 16cm bằng đồng vàng nguyên chất

800,000 VND 1,257 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Hồ lô bát quái cao 23cm bằng đồng

Hồ lô bát quái cao 23cm bằng đồng

Hồ lô bát quái cao 23cm bằng đồng, hồ lô phong thủy, hồ lô đồng cao cấp.

800,000 VND 1,126 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Cây tiền phong thủy cao 36cm

Cây tiền phong thủy cao 36cm

Cây tiền phong thủy cao 36cm, được đúc bằng đồng vàng theo phương pháp thủ công mỹ nghệ.

2,800,000 VND 1,140 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Tượng chữ Phúc hóa rồng nhả ngọc 28cm

Tượng chữ Phúc hóa rồng nhả ngọc 28cm

Tượng chữ Phúc hóa rồng nhả ngọc 28cm, tượng Phúc lâm môn bằng đồng phong thủy.

1,800,000 VND 1,163 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Thuyền đồng phong thủy cao 28cm

Thuyền đồng phong thủy cao 28cm

Thuyền đồng phong thủy cao 28cm, thuyền buồm phong thủy mang ý nghĩa thuận buồm xuôi gió.

1,650,000 VND 1,095 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Gương cầu lồi bằng đồng có bát quái đk 12cm

Gương cầu lồi bằng đồng có bát quái đk 12cm

Gương cầu lồi bằng đồng có bát quái đk 12cm, gương treo phong thủy bằng đồng vàng.

350,000 VND 1,193 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Gương bát quái lồi bằng đồng đk 12cm

Gương bát quái lồi bằng đồng đk 12cm

Gương bát quái bằng đồng đk 12cm, gương lồi bằng đồng phong thủy

350,000 VND 1,150 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Hồ lô bát tiên đúc máy cao 20cm từ đồng nguyên chất

Hồ lô bát tiên đúc máy cao 20cm từ đồng nguyên chất

Hồ lô bát tiên đúc máy cao 20cm từ đồng nguyên chất

1,850,000 VND 1,132 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Kiếm đồng phong thủy chạm đồng nguyên chất 60cm

Kiếm đồng phong thủy chạm đồng nguyên chất 60cm

Kiếm đồng phong thủy chạm đồng nguyên chất dài 60cm. Kiếm long phượng bằng đồng.

1,500,000 VND 1,120 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Tháp văn xương bằng đồng cao 60cm

Tháp văn xương bằng đồng cao 60cm

Tháp văn xương bằng đồng cao 60cm chân đế đk 18cm.

4,800,000 VND 1,048 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Thuyền đồng mạ vàng cao 16cm

Thuyền đồng mạ vàng cao 16cm

Thuyền đồng mạ vàng cao 16cm, thuyền buồm phong thủy, thuận buồm xuôi gió được đúc bằng đồng vàng, mạ vàng nano cao cấp.

1,800,000 VND 1,127 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xâu tiền ngũ phúc 5 dơi chấu chữ phúc treo

Xâu tiền ngũ phúc 5 dơi chấu chữ phúc treo

Xâu tiền ngũ phúc 5 dơi chấu chữ phúc treo được làm bằng đồng. ĐK xu tiền 8cm

150,000 VND 1,076 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Tiền xu hoa mai treo đk 4cm

Tiền xu hoa mai treo đk 4cm

Tiền xu hoa mai treo đk 4cm làm bằng đồng vàng.

60,000 VND 1,102 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xâu tiền xu lục đế làm ăn may mắn

Xâu tiền xu lục đế làm ăn may mắn

Xâu tiền xu lục đế làm ăn may mắn, được làm bằng đồng vàng nguyên chất.

60,000 VND 1,133 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Tháp ngũ hành bằng đồng cao 20cm

Tháp ngũ hành bằng đồng cao 20cm

Tháp ngũ hành bằng đồng cao 20cm, tháp ngũ hoàng phong thủy tiện đồng nguyên khối

650,000 VND 1,098 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Cây tiền bằng đồng cao 40cm

Cây tiền bằng đồng cao 40cm

Cây tiền bằng đồng cao 40cm, sản phẩm phong thủy cao cấp.

6,500,000 VND 1,135 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Hồ lô bát tiên đồng phong thủy cao 25cm

Hồ lô bát tiên đồng phong thủy cao 25cm

Hồ lô bát tiên đồng phong thủy cao 25cm

1,150,000 VND 1,006 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Ấn rồng đúc máy cao 14cm

Ấn rồng đúc máy cao 14cm

Ấn rồng đúc máy cao 14cm, ấn thăng quan bằng đồng vàng nguyên chất, đúc theo công nghệ hút chân không tinh xảo.

1,150,000 VND 1,738 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Ấm đồng bát tiên giả cổ đk 12cm

Ấm đồng bát tiên giả cổ đk 12cm

Ấm đồng bát tiên giả cổ đk 12cm, được đúc bằng đồng vàng thanh khiết.

650,000 VND 1,303 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Kim bài thiên quan tứ phúc 20cm

Kim bài thiên quan tứ phúc 20cm

Kim bài thiên quan tứ phúc 20cm, bản rộng 5cm, loại treo đứng.

250,000 VND 1,232 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Cóc đồng 3 chân ngồi trên tiền cao 17cm

Cóc đồng 3 chân ngồi trên tiền cao 17cm

Cóc đồng 3 chân ngồi trên tiền cao 17cm, thiềm thừ ngậm tiền phía trước cóc dải chữ tăng tài tiến lộc.

1,650,000 VND 3,267 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Tượng gà đồng giả cổ cao 42cm

Tượng gà đồng giả cổ cao 42cm

Tượng gà đồng giả cổ cao 42cm, tượng kim kê đúc đồng đứng trên bệ, tượng gà trống phong thủy chống thói trăng hoa.

2,800,000 VND 5,762 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Thiềm thừ ôm tiền, cóc tài lộc phong thủy bằng đồng mạ vàng

Thiềm thừ ôm tiền, cóc tài lộc phong thủy bằng đồng mạ vàng

Thiềm thừ ôm tiền, cóc ba chân chiêu tài lộc phong thủy bằng đồng mạ vàng, kích thước cao 18cm dài 22cm

3,500,000 VND 3,366 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Tượng bồ câu bằng đồng mạ vàng 18k

Tượng bồ câu bằng đồng mạ vàng 18k

Tượng bồ câu bằng đồng mạ vàng 18k, tượng bồ câu đồng đúc tinh xảo, mạ vàng ròng 18k

3,500,000 VND 3,857 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Tháp văn xương 9 tầng cao 18cm bằng đồng

Tháp văn xương 9 tầng cao 18cm bằng đồng

Tháp văn xương 9 tầng cao 18cm bằng đồng, tháp đồng phong thủy thúc đẩy việc học hành của con trẻ.

450,000 VND 3,467 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Top

   (0)