Hoành phi câu đối bằng đồng khung đồng Đức Lưu Quang 1m76

Giá bán: 7,900,000 VND
Tình trạng: Mới 100%
Xuất xứ:
Hoành phi câu đối bằng đồng khung đồng Đức Lưu Quang 1m76, bộ đại tự vuông có cuốn thư dạng song long chầu nguyệt, câu đối vuông tất cả làm từ đồng tấm nguyên khổ, bảo đảm kĩ thuật và mĩ thuật

Hoành phi câu đối bằng đồng khung đồng Đức Lưu Quang 1m76, bộ đại tự vuông có cuốn thư dạng song long chầu nguyệt, câu đối vuông tất cả làm từ đồng tấm nguyên khổ, bảo đảm kĩ thuật và mĩ thuật

Kích thước: 65x1m76

Chất liệu: Đồng nguyên chất

Hoành phi câu đối bằng đồng khung đồng Đức Lưu Quang 1m76, bộ đại tựHoành phi câu đối bằng đồng khung đồng Đức Lưu Quang 1m76, bộ đại tự