Hoành phi câu đối bằng đồng khung đồng Đức Lưu Quang 1m76

Hoành phi câu đối bằng đồng khung đồng Đức Lưu Quang 1m76

(2 đánh giá)

Hoành phi câu đối bằng đồng khung đồng Đức Lưu Quang 1m76, bộ đại tự vuông có cuốn thư dạng song long chầu nguyệt, câu đối vuông tất cả làm từ đồng tấm nguyên khổ, bảo đảm kĩ thuật và mĩ thuật

7,900,000 đ

7,900,000 đ

Hoành phi câu đối bằng đồng khung đồng Đức Lưu Quang 1m76, bộ đại tự vuông có cuốn thư dạng song long chầu nguyệt, câu đối vuông tất cả làm từ đồng tấm nguyên khổ, bảo đảm kĩ thuật và mĩ thuật

Kích thước: 65x1m76

Chất liệu: Đồng nguyên chất

Hoành phi câu đối bằng đồng khung đồng Đức Lưu Quang 1m76, bộ đại tựHoành phi câu đối bằng đồng khung đồng Đức Lưu Quang 1m76, bộ đại tự

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Top

   (0)