Hoành phi Ngũ phúc lâm môn, cuốn thư câu đối đồng đỏ

Hoành phi Ngũ phúc lâm môn, cuốn thư câu đối đồng đỏ

(3 đánh giá)

Đồ đồng Đại Bái

Hoành phi Ngũ phúc lâm môn, cuốn thư câu đối rồng chầu nguyệt, câu đối lá lật bằng đồng đỏ Kích thước: cuốn thư dài 1m55, câu đối dài 1m55 Chất liệu: Đồng đỏ thúc nổi.1m07,1m35,1m76...

3,800,000 đ

3,800,000 đ

Hoành phi Ngũ phúc lâm môn, cuốn thư câu đối rồng chầu nguyệt, câu đối lá lật bằng đồng đỏ.

Kích thước: cuốn thư dài 1m55, câu đối dài 1m55,1m07,1m35,1m76....

Chất liệu: Đồng đỏ thúc nổi

Nội dung cuốn thư: NGŨ PHÚC LÂM MÔN,ĐỨC LƯU QUANG,PHỤNG TỔ ĐƯỜNG..(theo nội dung yêu cầu của quý khách)

Nội dung câu đối: Vạn cổ công thành danh hiển đạt. Thiên thu đức thịnh tính phồn vinh (muôn thuở công thành danh hiển đạt. ngàn năm đức thịnh tính phồn vinh)

萬古功成名顯達.千秋德盛姓繁荣

 

 

 

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Top

   (0)