Tháp văn xương phong thủy cao 50cm bằng đồng

Giá bán: 2,200,000 VND
Tình trạng: Mới 100%
Xuất xứ: dodongdaibai.com
Tháp văn xương phong thủy cao 50cm bằng đồng, tháp văn xương 14 tầng, tháp văn xương 7 tầng dành cho kích hoạt phong thủy học hành của con cái.

Tháp văn xương phong thủy cao 50cm bằng đồng, tháp văn xương 14 tầng, tháp văn xương 7 tầng dành cho kích hoạt phong thủy học hành của con cái.

Tháp văn xương phong thủy cao 50cm bằng đồng, tháp văn xương 14 tầng, tháp văn xương 7 tầng dành cho kích hoạt phong thủy học hành của con cái.

Tháp văn xương phong thủy cao 50cm bằng đồng, tháp văn xương 14 tầng, tháp văn xương 7 tầng dành cho kích hoạt phong thủy học hành của con cái.

Tháp văn xương phong thủy cao 50cm bằng đồng, tháp văn xương 14 tầng, tháp văn xương 7 tầng dành cho kích hoạt phong thủy học hành của con cái.

Tháp văn xương là bảo tháp đại diện cho sao Văn xương (tứ lục) chuyên về việc học hành, trí tuệ của con người. Bày tháp văn xương trong nhà có thể gia tăng trí tuệ và tri thức của mọi người trong ngôi nhà. Đặc biệt là con trưởng.