Trống đồng quà tặng đk 10cm,trống đồng Đông Sơn

Giá bán: 1,150,000 VND
Tình trạng: Mới 100%
Xuất xứ: Đúc đồng Vykym
Trống đồng quà tặng, ĐK 10cm,trống đồng Đông Sơn,Ngọc Lũ,Việt Nam

Trống đồng quà tặng ĐK 10cm,trống đồng Đông Sơn,Ngọc Lũ,Việt Nam
Chất liệu: Đồng vàng
sản xuất tại: www.mynghevietnam.com

 

 

 
 Trống đồng quà tặng, trống đồng đúc thủ công, trống đồng việt nam, văn hóa trống đồng, trong dong qua tang, qua tang luu niem, qua tang my ngheTrống đồng quà tặng, trống đồng đúc thủ công, trống đồng việt nam, văn hóa trống đồng, trong dong qua tang, qua tang luu niem, qua tang my ngheTrống đồng quà tặng, trống đồng đúc thủ công, trống đồng việt nam, văn hóa trống đồng, trong dong qua tang, qua tang luu niem, qua tang my ngheTrống đồng quà tặng, trống đồng đúc thủ công, trống đồng việt nam, văn hóa trống đồng, trong dong qua tang, qua tang luu niem, qua tang my nghe