Trống đồng quà tặng12cm,trống đồng Đền Hùng Phú Thọ

Giá bán: 1,250,000 VND
Tình trạng: Mới 100%
Xuất xứ: Đúc đồng Vykym
Trống đồng quà tặng, ĐK 12cm,trống đồng Đền Hùng Phú Thọ có 4 con cóc cổ linh thiêng

Trống đồng quà tặng, ĐK 12cm,trống đồng Đền Hùng Phú Thọ
Chất liệu: Đồng vàng
sản xuất tại: www.mynghevietnam.com