Tượng Di Lặc mạ vàng bế 5 trẻ bằng đồng cao 15cm

Giá bán: 1,900,000 VND
Tình trạng: Mới 100%
Xuất xứ: Dodongdaibai.com
Tượng Di Lặc mạ vàng bế 5 trẻ bằng đồng cao 15cm, rộng 13cm

Tượng Di Lặc mạ vàng bế 5 trẻ bằng đồng cao 15cm, rộng 13cm.

Tượng Di Lặc mạ vàng bế 5 trẻ bằng đồng cao 15cm, rộng 13cmTượng Di Lặc mạ vàng bế 5 trẻ bằng đồng cao 15cm, rộng 13cmTượng Di Lặc mạ vàng bế 5 trẻ bằng đồng cao 15cm, rộng 13cmTượng Di Lặc mạ vàng bế 5 trẻ bằng đồng cao 15cm, rộng 13cm