Tượng phật thích ca mâu ni bằng đồng vàng cao 60cm

Giá bán: 7,500,000 VND
Tình trạng: Mới 100%
Xuất xứ: Dodongdaibai.com
Tượng phật thích ca mâu ni bằng đồng vàng cao 60cm

Tượng phật thích ca mâu ni bằng đồng vàng cao 60cm.

 

Tượng phật thích ca mâu ni bằng đồng vàng cao 60cm

Tượng phật thích ca mâu ni bằng đồng vàng cao 60cm

Tượng phật thích ca mâu ni bằng đồng vàng cao 60cmTượng phật thích ca mâu ni bằng đồng vàng cao 60cm