Tượng quan công cưỡi ngựa cao 50cm

Giá bán: 5,500,000 VND
Tình trạng: Mới 100%
Xuất xứ: Dodongdaibai.com
Tượng quan công cưỡi ngựa cao 50cm bằng đồng hun giả cổ.

Tượng quan công cưỡi ngựa cao 50cm bằng đồng hun giả cổ.

 

Tượng quan công cưỡi ngựa cao 50cm bằng đồng hun giả cổ.Tượng quan công cưỡi ngựa cao 50cm bằng đồng hun giả cổ.Tượng quan công cưỡi ngựa cao 50cm bằng đồng hun giả cổ.Tượng quan công cưỡi ngựa cao 50cm bằng đồng hun giả cổ.